logo

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
Heydər Əliyev adına Akademiyası

Məqalə və kitablar

Ulu öndər Heydər Əliyevin şanlı irsi dövlət təhlükəsizliyinin təminatı üçün tükənməz mənbədir

Qədim yunan filosofu Platon dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması barədə yazırdı: “... Bu, məharət və hədsiz əzmkarlıq tələb edir. Bu işlə məşğul olmaq üçün müvafiq fitri istedad gərəkdir”.

DAHA ƏTRAFLI